Małopolski Informator Społeczny Małopolski Informator Społeczny

Dodaj do bazy
Wypełnij formularz, dodaj
instytucję lub organizację.
Polecamy
Poleć znajomemuDrukuj stronę

 Cele i adresaci 

Małopolski Informator Społeczny (MIS) jest odpowiedzią na problemy związane z rozproszeniem informacji o instytucjach pomocy i integracji społecznej. Dotychczas, oferta wsparcia społecznego była trudno dostępna, a jej wyszukanie wymagało wielu godzin uciążliwej pracy.  Wielość rejestrów i baz danych dostępnych w Internecie wprawiała w zakłopotanie zwykłego użytkownika.

Informator jest bazą danych tele - adresowych mającą ułatwić identyfikację jednostek pomocy i integracji społecznej w regionie. W założeniu Informator ma także usprawnić wzajemny kontakt pomiędzy poszczególnymi podmiotami z obszaru szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej oraz stanowić wsparcie informacyjne przyczyniające się do współpracy jednostek oraz wzmocnienia systemowej i kompleksowej pomocy mieszkańcom Małopolski potrzebującym wsparcia. Mając zatem na uwadze podstawową przesłankę budowy MIS główną grupą adresatów narzędzia stają się regionalne kadry systemu integracji społecznej. Ponadto informacje zamieszczone w MIS - internetowej, ogólnodostępnej bazie - mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją o miejscach, w których można szukać różnorodnego wsparcia.


Przebudowa Vortalu współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KLWMROPSEFS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, tel.: 012 661 03 00, fax: 012 422 06 36 w.44, www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl